Podmienky

 

Tyto Podmínky použití popisují užívání a používání služby s názvem Kuilanz. Níže popsanou službu poskytuje společnost Clausia FZE

3six0vr je služba předplatného videa 360VR dostupná prostřednictvím mobilního portálu. Tato služba je kompatibilní se všemi zařízeními, která jsou povolena a podporují streamování videa.

Před vstupem do této služby se zobrazí oznámení o ceně. Předplacením této služby souhlasíte s náklady.

Aktivace a používání služby 3six0vr představuje souhlas s podmínkami služby.

3six0vr je předplacená služba. Dostanete přesné informace v souladu se standardními platebními pokyny.

Uživatel obdrží od služby XXXX SMS jednou týdně, aby vám poradil ohledně služby a jejích poplatků, což bude vaše předplacená zpráva, za kterou zaplatíte.

Bude vám účtováno mobilní číslo používané pouze k odběru.

Společnost Clausia FZE neodpovídá za žádné přerušení poskytování služeb z důvodů, které k tomu nejsou přímo přičitatelné.
Společnost Clausia FZE může službu na základě vlastního uvážení ukončit. Služba je poskytována pouze ve formě předplatného služby na níže uvedené frekvenci.

Klient se zavazuje využívat Služby a Obsah poskytované Službou zákonným, pravidelným a pracovitým způsobem (se seznamem příkladů, nikoli vyčerpávajícím), zejména:

• neporušují ustanovení zákonů, předpisů, práv třetích osob, včetně ustanovení týkajících se autorského práva;

• Neposílat, reprodukovat, kopírovat a distribuovat obsah licencovaný pro osobní použití pouze jedním terminálem;

• nezveřejňovat zprávy a / nebo pornografický materiál, rasistické, obscénní, rouhavé nebo pomlouvačné a / nebo jinak nepříznivě neovlivňovat práva třetích stran;

• nezpůsobovat újmu nebo rušení telekomunikačním operátorům nebo jiným zákazníkům;

• Dodržujte všechna omezení týkající se používání vyhrazených služeb pro dospělé.

Kupující je proto povinen odškodnit společnost Clausia FZE za jakoukoli odpovědnost vyplývající z jakéhokoli použití služeb a / nebo obsahu, které není v souladu s pravidly spravedlnosti a péče, jakož i z porušení výslovných smluvních omezení a / nebo zákonnosti.

Služba stojí XXXX / sms, 2 sms / týden
Obnovení předplatného služby bude automatické.

Chcete-li se odhlásit, pošlete STOP XXXX na XXXX